Bemutatkozás
Névadónk
Aktualitások
Iskolai élet
Galéria
Vendégkönyv
Diákönkormányzat
Diákönkormányzat


Bay Zoltán Általános Iskola Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata


I.A diákönkormányzat célja, feladata

Az iskolai diákönkormányzat alulról építkező közösségi szervezet, tagjai az iskolában álló tanulók.
Legfontosabb feladatának egyrészt az iskolai közösségi élet szervezését - a nevelői testület véleményének meghallgatásával -, annak mind színvonalasabb segítségét, másrészt a diákok érdekeinek képviseletét tartja.
A diákönkormányzat az iskolai élet alábbi területeinek szervezésében vesz részt:
-tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők, pályázatok);
-környezetvédelem, hulladékgyűjtés;
-Suli-buli szervezése;
-iskolai táborok szervezése;
-iskolaújság;
-iskolarádió;
-iskolabüfé működtetése;
-fordított nap rendezése.


II. A diákönkormányzat szervezeti felépítése:


1. A diákönkormányzat munkáját a tanulók egyetértésével, az iskola vezetése által felkért tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében.
2. Az osztályok 4 fő (sport, kulturális, tanulmányi, környezetvédelem) felelősöket választanak, akik osztályfőnökeikkel a kétirányú információáramlás legfőbb bázisai.
3. Az osztályok által delegált felelősök alkotják a diákönkormányzat vezetőségét, akik képviselik a diákközvéleményt, tartják a kapcsolatot az iskolavezetéssel, valamint a diákönkormányzatot segítő tanárral.
4. A vezetőség havonta ülésezik, de szükség esetén bármikor összehívható.
5. Az ülésekre meghívhatók az iskola diákjai, a nevelőtestület tagjai, illetve az iskola vezetősége. A meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.
6. A diákvezetőség havonta hívja össze az iskolagyűlést, ahol az iskolai élet területén történteket értékeli, jutalmaz és alkalmazza a diákönkormányzat által elfogadott büntetési formákat.
7. A diákok az őket ért sérelem esetén a diákvezetőséghez fordulhatnak, illetve a diákönkormányzat által felállított "panaszládán" keresztül kérhetnek orvoslást.
8. A diákönkormányzat működésére vonatkozó jogokat az oktatási törvény tartalmazza.


Eseménynaptár

AUGUSZTUS
31-TANÉVNYITÓ

SZEPTEMBER
1-ELSŐ TANÍTÁSI NAP
HÁZI VERSENYEK ELINDÍTÁSA /FELSŐ/

OKTÓBER
6-MEGEMLÉKEZÉS
9-CSALÁDI NAP
23-MEGEMLÉKEZÉS

NOVEMBER
2-5-ŐSZI SZÜNET
BARÁTUNK A KÖNYV
25-BAY ÉVFORDULÓ

DECEMBER
5-TÉLAPÓ BULI
18-KARÁCSONYI MŰSOR
23-03-TÉLI SZÜNET
20-31-TÉLI SZÜNET

JANUÁR
21-AZ ELSŐ FÉLÉV VÉGE

FEBRUÁR
FARSANG /FELSŐ/
FARSANG /ALSÓ/ OSZTÁLYONKÉNT
VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY /FELSŐ/

MÁRCIUS
15-MEGEMLÉKEZÉS
ÓVODÁS SZÜLŐK MEGHÍVÁSA A NYÍLT NAPRA
KAZINCZY VERSENY
14-18-BAY NAPOK

ÁPRILIS
KÖRNYEZETVÉDELMI HÉT
08-13-TAVASZI SZÜNET

MÁJUS
ORGONABÁL
ANYÁK NAPJA
SPORTNAP

JÚNIUS
13-OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK
15-UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP
11/18-BALLAGÁS
16-TANÉVZÁRÓ

Sporteredményeink